torstai 22. tammikuuta 2015

Tutkittua tietoa MOOC-kursseista

Tutustuimme Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa (2013) julkaistuun Risto Säntin artikkeliin Laaja avoin verkkokurssi (MOOC): oppimisparatiisi vai ryöstökalastusta.

Artikkelissa Säntti tarkastelee MOOC- kurssien hyötyjä ja haasteita kriittisesti. Hän mainitsee aiemman tutkimustiedon perusteella MOOC- kurssien noudattavan tällä hetkellä tyypillisesti perinteisen luentokurssin rakennetta, joka on vain siirretty verkkoympäristöön. Luentojen kuuntelemisen sijasta opiskelijat seuraavat niitä verkosta ja pahimmillaan suorien luentojen taltiointeina. Kurssin tausta-aineistoihin perehdytään lukemalla. Luokkakeskustelujen sijasta keskustelut käydään verkossa tätä tarkoitusta varten rakennetuilla foorumeilla. Oppimista seurataan kyselyjen ja -testien avulla.

Säntin mukaan laajat avoimet verkkokurssit toistavat vanhentuneita koulutusmalleja, jotka eivät välttämättä enää sovellu nyky-yhteiskunnan tarpeisiin. Kritiikki kohdistuu erityisesti tiedon ylhäältä alas valuttamisen pedagogiikkaan, jossa asian hallitseva opettaja opettaa sisällön oppilaalle.

Parhaimmillaan MOOC voi kuitenkin toimia laboratoriona, jossa testataan uuden teknologian tarkoituksenmukaista käyttöä opetuksessa. Tällöin etsitään optimaalista tapaa opiskella verkkoympäristössä. Säntti mainitsee mm. jaetun luokkahuoneen (flipped classroom), jonka idea on hänen mielestään kiinnostava. Siinä verkko-opetusta voidaan käyttää teeman esikäsittelyn muotona, jota sitten jatketaan henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen perustuvissa sessioissa monissa eri paikallisissa opetustilanteissa.


Säntin mukaan laajasti avoin verkkokurssi on uskomattoman hyvä tarina: parasta mahdollista ilmaiseksi kaikille. Perinteinen yliopisto-opetus ei tutkimusten mukaan kehitä riittävästi analyyttistä ajattelua, systeemistä ilmiöiden ja prosessien ymmärrystä, kykyä ratkaista ongelmia ja kykyä avata omaa ajatteluaan kirjoittamalla. MOOC-kurssit kohtaavat saman haasteen. MOOC- kurssien tulisi päästä tiedon valuttamisesta ylhäältä alas kohti keskustelevaa, dialogista, monimuotoista ja moniulotteista osallistavaa oppimisprosessia. Yhtenä esimerkkinä Säntti mainitsee Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttaman ohjelmointikurssin. Opetus rakentui runsaan itsenäisen, mutta samalla ohjatun tekemisen varaan.

1 kommentti:

  1. Toinen tutkimus johon tutustuimme oli MOOC, massiiviset avoimet verkkokurssit. Se oli enemminkin artikkelimainen katsaus MOOC-kurssien maailmaan ja niitä koskeviin tutkimuksiin. Artikkelissa käsiteltiin MOOC-kurssien luonnetta yleisesti ja avattiin pedagogiaa niiden taustalla. Mielenkiintoisin oli osio, jossa kirjoittajat pohtivat MOOC-kurssien haasteita. Oli mielenkiintoista, että esimerkiksi opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnittymistä kursseihin ei nähty haasteena, vaan esille oli nostettu palautteenanto ja huijaamisen riski. Palautteenanto tuntuu yliopistossa muutenkin jäävän välillä vajaaksi, kun on osallistujamääriltään suuria kursseja, joten MOOC-kursseilla tilanne on aika sama. Huijaaminen ja plagiointi tuskin ovat todellisuudessa kovin suuria ongelmia, sillä suurimmalla osalla on korkea kynnys niihin ryhtyä, ja jos pieni murto-osa sortuu huijaamaan, se takuulla kostautuu heille tulevaisuudessa.

    VastaaPoista